Ekstra Masraflar ve Ücretler

Ev alımında ve sonrasında karşılaşacağınız masraflar

Emlakçı Komisyonu

Emlakçı aracılığıyla yapılan konut alım-satımlarında, alıcı ve satıcı tarafından, ayrı ayrı, konutun satış bedeli üzerinden %3 oranında emlakçı komisyonu ödenir.

Vergi masrafları

Tapu Harcı

Tapu Harcı, konutun emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, alım-satım sırasında oluşan gerçek satış bedeli üzerinden, binde 15'er oranında, alıcı ve satıcı tarafından, ayrı ayrı ödenir. 

Emlak Vergisi

Konutlarda "Emlak Vergisi" oranı binde 2'dir. Ayrıca "Emlak Vergisi" tutarları üzerinden yüzde 10 da, "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" ödenmektedir. Satışın yapıldığı yıla ait emlak vergisi satıcı tarafından ödenir. Takip eden yıl için, satın aldığınız konutun emlak vergi beyannamesini sizin vermeniz gerekmektedir.

Alım-satım işlemleri sırasında, geçmiş yıllara dair ödenmemiş borçlar belirlenir. Bu borçlardan alıcı ve satıcı müteselsilen sorumludurlar. Bu durumda alıcı kişi, geçmiş dönem borçlarından sorumlu tutulabilir. Satın alacağınız evin geçmiş yıllara dair ödenmemiş emlak ya da çevre temizlik vergisi borçları bulunabilir. Bunları Vergi Dairesi'nden kontrol edebilirsiniz. Ödenmiş vergi makbuzlarının birer kopyasını satıcıdan alarak saklamanızı öneririz.

Gelir Vergisi

Gayrimenkulün satışı sırasında bir değer artışı gerçekleşiyorsa, elde edilen kazanç 'değer artış kazancı' olarak değerlendirilir ve gelir vergisine tabi tutulur. Gelir vergisine tabi olan değer artışı, tapuda belirtilmiş olan değer üzerinden hesaplanmaktadır. Eğer konut, satın alındıktan 5 yıl sonra satılırsa "Değer Artış Kazancı" vergisinden muaftır.

Katma Değer Vergisi

Bu vergi türü, yalnız yeni konutların ilk elden (inşaat firmasından) alımlarında geçerlidir. İkinci el ev alım-satım işlemlerinde geçerli değildir.

Net alanın 150 metrekareye kadar olması halinde %1, 150 metrekareyi aşması durumunda ise %8 KDV uygulanmaktadır. 

Çevre Temizlik Vergisi

"Çevre Temizlik Vergisi" su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına hesaplanır, konutlar için su faturası ile tahsil edilir.

Çevre Temizlik Vergisi'nden satın alınan tarihten itibaren sorumlu olunur; önceki dönemlerden alıcı sorumlu değildir.

Kira Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu gereği, konutların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulur. Bir takvim yılı içerisinde belirlenen istisna tutarını aşan kira gelirleri üzerinden belirli oranda gelir vergisi ödenmektedir.

Ekstra Masraflar ve Ücretler