İmar Barışı

İmar Barışı

Hangi yapılar faydalanacak? 
31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar imar barışından yararlanacak. 
Kaç yapı faydalanacak? 
Türkiye’de bağımsız yapı sayısı yaklaşık 9 milyon 554bin, bağımsız birim sayısı da 26 milyon 358 bin civarında. Türkiye’deki bağımsız birimlerin (konut-işyeri)yaklaşık %50’sinde imara aykırılık olduğu açıklandı. Bu durumda 13 milyon yapı sorunlu. 
Herhangi bir ödeme yapılacak mı? 
Yapı değerinin %3’ü belirlenen hesaplara ödenecek. 100 metrekarelik bir ev için ödenecek tutar 2 bin 250 liradan başlayacak. Lüks konutta ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alma bedeli 5 bin liraya çıkacak. Ancak cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi için bedelinin iki katı ödenecek. 
Bedeli kim belirleyecek? 
Bedelleri artırmaya, düşürmeye, kademelendirmeye veya başvuru süresini uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili. 
Başvuru nereye yapılacak? 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendireceği kuruluşlara yapılacak. 
Başvuru nasıl yapılacak? 
Vatandaş kendi rızasıyla müracaatını yapacak. Vatandaşın beyanı esas alınacak. 
İmar barışında son başvuru tarihi ne zaman? 
Son gün 31 Aralık 2018 olarak belirlendi. Ancak Bakanlar Kurulu bu süreyi 1 yıl uzatma hakkına sahip. 
Başvuru sonrasında bir belge alınacak mı? 
Başvuru sonrasında vatandaşa 'yapı kayıt belgesi’ verilecek. 
2017 sonrası yapıların durumu ne olacak? 
Bu tarihten sonrasıyla ilgili en ağır cezalar gündeme gelecek. Bu cezaların içinde hapis cezası da olacak. 
Yapı Kayıt Belgesi ne tür avantaj sağlayacak? 
Kayıt belgesi bedelini ödedikten sonra vatandaş; elektrik, su, doğalgaz gibi kamu hizmetlerinden rahatça yararlanacak. 
Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerli olacak? 
Yapı Kayıt Belgesi yapının yeniden yapılanmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli. Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. 
İmar barışı ile kat mülkiyeti alınabilecek mi? 
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi’nin ve maliklerin yarısının muvaffakiyetinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kat mülkiyeti tesis edilebilecek. 
Bina, Hazine arazisi üzerindeyse ne olacak? 
Hazineye ait arazi üzerine inşa edilmiş olması halinde bu taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilecek. Yapı Kayıt Belgesi sahipleriyle, bunların kanuni veya akdi hedeflerinin talepleri üzerine taşınmazla bakanlıkça rayiç bedel üzerinden satılacak. 
Kat irtifakı yoksa ne olacak? 
Kat irtifakı kurulamamışsa kat sahiplerinin %50’yi aşan bir oranda müracaatları olursa kat irtifakına geçebilecekler. Kat mülkiyetini ayrı ayrı kurabilecekler. Herkes arsadan tapu yerine, dairesinin tapusunun sahibi olmuş olacak. 
Yıkım kararı varsa ne olacak? 
İdari para cezaları varsa bunlar düşecek. 
Af mı geldi? 
Yapılan ‘imar affı’ değil ‘imar barışı’. Yapı kayıt belgesi bu yapıların yenilenmesi halinde sahibine bir hak sağlamıyor, bir müktesep oluşturmuyor. Eğer yapı sahibi, yapıyı yıkıp da yeniden yapmak istiyorsa belediyeye müracaat edecek. Hali hazırdaki fazlalığı veyahut aykırılığı legal hale getirip de yeni bir hak sağlayarak, yıkıp aynısını yapacak imkan vermiyor. 
Denetim nasıl yapılacak? 
Yapı denetim firmaları denetimi yapacak. Yapı denetim firması, elektronik ortamda sıralı sistemde belirlenecek. 
Ödeme kolaylığı sağlanacak mı? 
Rahat ödenebilsin diye 3-5 taksit yapılması gündemde. Taksitlendirmeler ve diğer konular Komisyon’da netleşecek. 
Başvuru süreci ve gerekli evraklar 
Başvuru süreci ve gerekli evraklar ile ilgili detaylar en kısa zamanda açıklanacak. 

KAYNAK: www.imarbarisi.info - Son Güncelleme: 09.05.2018